Žádost o sociální službu Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem
Žádost o přijetí 
Vyjádření lékaře
Plná moc

GDPR rodinní příslušníci

Žádost o sociální službu Odlehčovací služba
Žádost o přijetí
Vyjádření lékaře
Plná moc

GDPR rodinní příslušníci

Smlouva o poskytnutí služby soc. péče
Smlouva o PSSp DPS
Smlouva o PSSp DZR
Smlouva o PSSP OS
Vstupní dotazník

Žádost o poskytování sociální služby Pečovatelská služba

Žádost o poskytování sociální služby

 

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí vydává Výroční zprávu v souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím č.106/1999Sb. ve znění pozdějších předpisů a směrnicí č. 5/2015 O úpravě vztahů mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a jeho orgánů k příspěvkovým organizacím města.

Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2022

Informace zveřejňujeme na základě Zákona o rozpočtových pravidlech

Rozpočet 2023

Rozpočtový výhled 2024-2025

Rozpočet 2024

Rozpočtový výhled 2023-2024

Kontaktujte nás

Kontakt

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
Padlých hrdinů 312
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 00847020

Komerční banka, pobočka Frýdlant nad Ostravicí
č. ú.: 36031781/0100