Kaple

Malá útulná kaple, kterou konsekroval Nejdůstojnější pan arcibiskup Olomoucký Bedřich Fürstenberg, byla slavnostně vysvěcena 5. listopadu roku 1876. Den předtím byla celá stavba kláštera předána k užívání milosrdným sestrám Karla Boromejského. Dodnes je kaple jakýmsi pomyslným srdcem celého střediska a slouží jako místo setkávání, s lidmi i Bohem.

Vysvěcení

Ve Frýdlantu se v den svěcení sešlo tolik lidí, kolik toto horské městečko snad ještě nikdy předtím nevidělo. Tísnili se v kapli i na chóru a každý, kdo se přišel podívat, mohl si i prohlédnout všechny místnosti kláštera. „Byl to velký a krásný dům se širokými klenutými chodbami a prostornými vzdušnými místnostmi,“ uvádějí tehdejší prameny. Kaple, tedy vlastně malý kostel, byla bohatě vyzdobena vysokými kamennými sloupy, malbami zručných malířů, pyšnila se oltářem z nejčistšího mramoru, svatostánkem z nejčistějšího zlatého bronzu a stropem bohatě zdobeným ručními malbami. Polokruhovitou apsidu zdobila čtyři úzká románská okna s obrazy zemských patronů sv. Cyrila a Metoděje, sv. Karla a sv. Bedřicha. Poslední světec, ačkoliv byl opatem, měl kardinálskou čepici. Když pak arcibiskup uviděl poprvé tento obraz, pravil s úsměvem inženýru Kybastovi: „Pročpak jste mu nasadil červenou čepičku?“ Inženýr mlčel a ani nevěděl, jak vhodně odpověděl. Přítomní však tušili, že červená čepička brzy ozdobí hlavu jejich milovaného arcipastýře. Jejich předtucha se splnila za čtyři léta.

Výročí jako důkaz naděje

Slavnost, která připomněla výročí vysvěcení, začala mší svatou, po které následovala výstava mapující historii kaple a kláštera. Nechyběla ani prohlídka celého objektu Střediska. „Výročí je pro mě důkazem naděje, že tento svatostánek bude i nadále místem, kde se budou lidé rádi scházet. Věřím, že tato 140 let stará kaple bude sloužit dalším generacím ještě delší dobu,“ řekla starostka města Helena Pešatová. Slavnosti se zúčastnili také další významní hosté, mimo jiné Sestřičky z řádu Karla Boromejského, poslanec parlamentu Petr Kudela, senátor Jiří Carbol či děkan Mons. Josef Maňák. „Celkem živě si pamatuji, jak někdy v osmdesátých letech bylo rozhodnuto, že se tato kaple změní na kulturní sál, kde se bude pít a tančit. Jsem rád, že záhy přišel rok 1989 a všechno dopadlo jinak. Věřím, že když bude tato kaple slavit 150. výročí, bude zářit jako olomoucká katedrála, která má stejný styl,“ uvedl posledně jmenovaný, který připomněl nedávná léta. Po odchodu sester byly totiž obřady v kapli zrušeny a kaple byla následně uzavřena. Jenže nebyla dobře zajištěna, komínová zděř zůstala pootevřená a okny sem byly prostrčeny televizní antény. Kaple velmi trpěla a dokonce bylo zamýšleno její předělání na jiné účely. Přemýšlelo se o koncertní síni nebo o horizontálním rozdělení stropem a zřízení dvou jídelen pro chovance a zaměstnance. Nic z toho ale naštěstí nebylo realizováno.

Místo setkání

Na přelomu 90. let byla kaple v zoufalém stavu a na zdech se dokonce začala objevovat plíseň. Obětavé farníky čekala spousta práce, kterou se však nenechali odradit a opravné práce se podařilo provést během čtrnácti dní. V neděli 25. února roku 1990 tak kaple mohla být znovu slavnostně vysvěcená arcibiskupem Dr. Vaňákem. Při slavnosti hrála hudba podniku Norma a zpíval pěvecký sbor Janáček.

V současné době bývají v kapli pravidelně slouženy mše svaté. Ty se konají v úterky a ve čtvrtky v sedm hodin ráno, v soboty pak v 18 hodin. Bohoslužby se konají také pro klienty Střediska i v některé církevní svátky. „Je to místo pokoje a spočinutí. Jsem ráda, že milosrdenství, které jsme dostali od Pána jako dar, můžeme i prostřednictvím tohoto střediska posílat dál, způsobem, který dnešní doba potřebuje. Jménem naší sestry představené chceme poděkovat za všechny aktivity, které se zde konají a které se zde budou ještě konat,“ řekla sestra Krista z řádu Sester Karla Boromejského.

Co bude dál?

Kaple má své kouzlo. Toho si všiml i poslanec parlamentu Kudela. „Je tady krásná atmosféra, co není samo sebou. Byly doby, kdy mnoho lidí chtělo existenci kaple doslova zapřít. Mám pocit, jakoby tomu bylo částečně i dnes, ale jak vidíte, kaple je plná a lidi to sem táhne,“ uznal. „Do kaple a Střediska chodím více než dvacet let. Děkuji paní starostce, která nad vším drží svou ruku. Přeji jak kapli, tak Středisku, aby získalo finance na svou obnovu, aby sem nadále mohli chodit lidé a srovnávat si své myšlenky,“ poukázal senátor Carbol na budoucnost, která je již nyní velmi aktuální. Vedení města a Střediska sociálních služeb hledají vhodné dotační výzvy k získání potřebných finančních prostředků na obnovu kaple. Celkové náklady podle rozpočtu dosáhnou na 12 milionů korun. V současnosti je zpracovaná studie rekonstrukce kaple, která je součástí výstavy. „Doufám, že se nám podaří sehnat peníze na její opravu a rekonstrukci tak, jak se nám je daří shánět na opravu celé budovy Střediska,“ uzavřela starostka Pešatová.

INTERREG V-A SK-CZ/2021/13)

Po stopách kulturně – přírodního dědictví česko – slovenského regionu

Rekonstrukce kaple Panny Marie ve Středisku sociálních služeb města FNO

Celkové náklady na realizaci: 662 148 eur / 15 229 404 Kč

Výše dotace: 12 944 993 Kč

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

v rámci operačního programu: 304000 – Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020“

Sbírka na opravu kaple ve Středisku sociálních služeb

„Spojme se a zachraňme dílo, které propojuje historii, současnost i budoucnost!“

Odkazy

Kdysi klášter, dnes Středisko sociálních služeb bylo postaveno v letech 1871 – 1875 jako tzv. Bedřichův ústav pro výchovu dcer úředníků Olomouckého arcibiskupství. Nedílnou součástí objektu byla a je kaple Blahoslavené Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu. Malá útulná svatyňka byla slavnostně vysvěcena 5. listopadu 1876. Konsekroval ji pan arcibiskup – zakladatel kníže Bedřich Fürstenberg. Den předtím, 4. listopadu 1876, byla celá stavba kláštera předána milosrdným sestrám Karla Boromejského k užívání. Ve Frýdlantu se v den svěcení sešlo tolik lidí, že takové množství jich toto horské městečko snad ještě nikdy předtím nevidělo.

Kaple patří mezi jedny z příjemných meditačních prostor, které sloužily a slouží duchovním a kulturním potřebám lidí z města Frýdlantu nad Ostravicí, klientům Střediska sociálních služeb, návštěvníkům. Kaple je postavena v neorománském stylu, inspirovaná architekturou baziliky sv. Pavla v Římě, vyzdobena malbami, včetně dřevěného stropu.  Jde o jedinečnou a stále živou památku města.

Kaple má ambici být místem, centrem, srdcem Frýdlantu nad Ostravicí, které bude propojovat historii, současnost i budoucnost. Bude místem k čerpání duchovní síly, společnému setkávání se při konání mší svatých, koncertních vystoupení, pořádání výstav a podobně.

V současnosti je kaple v majetku Města Frýdlant nad Ostravicí a je vnímána jako kulturní dědictví, které je potřeba chránit a zvelebovat pro zachování kulturních hodnot dalším generacím. Aktuálně se připravuje projekt na stavební úpravy spočívající mimo jiné v odstranění nevhodných novodobých zásahů, sanaci zemní vlhkosti, elektrorozvody, opravu a obnovu vnitřních povrchů, včetně obnovy stávajících maleb, které budou zachovány, dále obnovu kamenických prvků a podlahy. Tyto stavební úpravy představují investici ve výši více než 14 milionů korun.

Vedení města a střediska hledají vhodné dotační výzvy k získání potřebných finančních prostředků na obnovu kaple. Na záchraně tohoto nádherného prostoru se můžete podílet i Vy, a to formou příspěvku do veřejné sbírky.

Přispět můžete jakoukoliv částkou buď přímo na transparentní účet zřízený pro tyto účely:

                                      123-3086830227/0100                        

U každého příspěvku bude zřejmá výše a měna příspěvku, datum připsání či odeslání platby, popis platby, název účtu plátce (byl-li bankou předán) a zpráva pro příjemce, variabilní, specifický a konstantní symbol (byly-li plátcem uvedeny).

Nebo můžete využít pevně umístěné pokladničky na těchto místech:

  • recepce v budově Městského úřadu na ulici Hlavní 139
  • u vnitřního vchodu do kaple Neposkvrněného početí Panny Marie ve Středisku sociálních služeb
  • recepce ve sportovním a relaxačním centru Kotelna
  • v prostorách Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí

Sbírka bude probíhat od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2024. Finance vybrané touto sbírkou budou použity výhradně na opravu kaple ve Středisku sociálních služeb.

Děkujeme za vaše příspěvky!