Senior Taxi

Řidič Senior Taxi pro Frýdlant nad Ostravicí: Ladislav Šigut
Telefon: +420 775 881 690

Řidič Senior Taxi pro obce: Marta Kociánová
Telefon: +420 776 241 220

(Pržno, Pstruží, Janovice, Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem, Staré Hamry)

     Z iniciativy vedení města Frýdlant nad Ostravicí, ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí nabízíme pro občany města Frýdlant nad Ostravicí zcela nová služba Senior Taxi.

     Služba Senior Taxi je provozována na území města Frýdlantu nad Ostravicí, ve výjimečných případech bude Taxi dojíždět do Frýdku-Místku, například na specializované vyšetření v nemocnici apod. Případné speciální požadavky ohledně místa dovozu budou řešeny individuálně.

     Služba je určena především pro osoby seniorského věku 70 , dále bude poskytována lidem, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci v důsledku svého zdravotního omezení, držitelům průkazu ZTP, ZTP/P, TP.

Služba je provozována v pracovních dnech od 6,30 do 15,00 hodin.

Přepravu si musí zájemce objednat 24 hodin předem.

Jízdné:

  • Na území města Frýdlant n/O.          35,- Kč/jízda
  • Mimo území města Frýdlant n/O.     12,-0 Kč/km

Čekání:

  • 0-30 minut                                             0,-Kč
  • Nad 30 min.                                          20,-Kč za každých započatých 15 min.

Pilotní projekt – služba Senior Taxi pro obce

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí zahájila od 1. ledna 2019 po dohodě s obcemi provoz služby Senior Taxi. Do projektu se zapojily tyto obce, Čeladná, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Pržno, Pstruží a Staré Hamry.

Služba je určená občanům seniorům 70+ s trvalým bydlištěm ve zmíněných obcích a osobám v nepříznivé sociální situaci v důsledku zdravotního stavu, kteří jsou držiteli průkazu TP, ZTP, ZTP/P ve věku 40+ s trvalým bydlištěm v příslušné obci.

Cílem projektu je zpřístupnit, usnadnit seniorům a osobám se zdravotním postižením návštěvy lékařů, zdravotnických zařízení (např.: Nemocnice Frýdek-Místek, Fakultní nemocnice Ostrava Poruba, Nemocnice Třinec a Nový Jičín) a lékáren.

Občanům, kteří spadají do okruhu osob, oprávněných čerpat tuto službu, vydá příslušný obecný úřad průkaz, který je opravňuje k využívání přepravy osob službou Senior Taxi. K vydání průkazu potřebujete občanský průkaz a fotografii o rozměrech 35 mm x 45 mm. Průkaz je vydán bezplatně.

Provozní doba služby Senior Taxi bude v pracovní dny od 06:30 – 15:00 hod. Doprovodu hendikepované osobě je služba Senior Taxi poskytovaná bezplatně. Cena za 1 kilometr bude  12,00 Kč, cesta ke klientovi je zdarma. Přepravu službu Senior Taxi si můžete objednat od 2. 1. 2019 na čísle 776 241 220.

Služba je provozována v pracovních dnech od 6,30 do 15,00 hodin.

Přepravu si musí zájemce objednat 24 hodin předem.

Jízdné:

  • 12 Kč/km

Čekání:

  • 0-30 minut                                             0,-Kč
  • Nad 30 min.                                          20,-Kč za každých započatých 15 min.