Projekty

Projektový manažer: 
Telefon:  420 558 441 611

Projekty podpořené Moravskoslezským krajem

 • Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky 505/2006 Sb.
 • Zakoupení vozíků na prádlo, na ošetřování, reebox na rehabilitaci
 • Přebudování 6 pokojů na dvoulůžkové a 2 třílůžkové, vybudování bezbariérového WC v přízemí, dovybavení mobiliáře  sprchovým lehátkem, individuálními vozíky, zvedáky, závěsy
 • Úprava WC na bezbariérový
 • Podpora systematického vzdělávání pracovníků v organizaci
 • Realizace 7 seminářů zaměřených na individuální plánování a na zvyšování kvality poskytování sociální péče

Celkové náklady na realizaci: 877 532 Kč

Výše dotace: 517 232 Kč

 

Projekt podpořen Nadací OKD

 • Modernizace úseku rehabilitace
 • 1. etapa – zakoupení přístrojů – lymfodrenážní nohavice, přístroj inteligent advanced, parafínová lázeň na nohy a ruce, lehátka s pákovým zdvihem
 • 2. etapa – úprava jižního křídla a následné otevření nového úseku rehabilitace

Celkové náklady na realizaci: 512 240 Kč

Výše dotace: 311 000 Kč

Projekty podpořené Moravskoslezským krajem

 • bezbariérový vstup přístup k objektu a snížení kapacity pokojů, rekonstrukce vstupů 4, 5 do objektu, přebudování 4 čtyřlůžkových pokojů na dvojlůžkové, oprava lůžkového výtahu
 • přebudování místnost č. 105 na „zklidňující místnosti“, tzv. místnost k bezpečnému pobytu osob v DZR
 • supervize pro zaměstnance, zaměřena na poskytování podpory pracovníkům v rámci prevence vyhoření

Celkové náklady na realizaci: 2 242 530 Kč

Výše dotace: 893 100 Kč

Příspěvek města: 600 000 Kč

Vlastní zdroje: 1 028 630 Kč

Projekty podpořené Moravskoslezským krajem

 • zakoupení pečovatelských lůžek Eloflex, 8 ks
 • zakoupení pasivních matrací, 8 ks
 • pořízení bezdrátového signalizačního zařízení, 1 ks
 • pořízení osobního automobilu pro pečovatelskou službu

Celková výše nákladů: 1 414 591 Kč

Výše dotace: 910 300 Kč

Příspěvek města: 77 400 Kč

Vlastní zdroje: 426 891 Kč

Program švýcarsko-české spolupráce: Fond na přípravu projektů

 • příprava projektové dokumentace k bezbariérovým vstupům do objektu, rekonstrukci Jižního křídla, úpravě sanitárních prostor ve všech patrech

Celková výše nákladů: 516 000 Kč

Výše dotace: 516 000 Kč

Příspěvky z Nadace OKD

 • zakoupení kompenzačních pomůcek pro půjčovnu kompenzačních pomůcek, polohovacích lůžek, vozíky pro invalidní osoby, chodítka

Výše příspěvku: 150 000 Kč 

Program švýcarsko-českého programu

Dne 23. 4. 2012 jsme obdrželi (Město Frýdlant nad Ostravicí) definitivní stanovisko – rozhodnutí o schválení žádosti a přidělení finančních prostředků na projekt „Humanizace“ v celkové výši 1 239 412,-CHF, (v přepočtu 25 760 841,- Kč). Smlouva na projekt je platná od listopadu roku 2012.

Celková výše nákladů na projekt: 25 760 841 Kč

Projekty podpořené Moravskoslezským krajem

 • Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb
 • zakoupení koupacího křesla, signalizační jednotky
 • pořízení požární signalizace, mobilního zvedáku, antidekubitních podložek
 • zakoupení křesel, židlí, klozetových křesel

Celkové náklady na projekt: 334 230 Kč

Výše dotace: 166 800 Kč

Příprava na realizaci projektu „Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí“ – Program švýcarsko-české spolupráce

 • úprava 4 vstupních otvorů do budov na bezbariérové
 • pořízení 2 schodišťových plošin
 • úprava sanitárních prostor ve všech třech patrech
 • rekonstrukce Jižního křídla – úprava 18 pokojů, z toho 12 dvoulůžkových a 6 jednolůžkových se samostatnými sociálními zařízeními

Pivovar Radegast

 • pořízení 4 venkovních slunečníků

Celková výše dotace: 25 000 Kč

Projekt hrazený Ministerstvem práce a sociálních věcí

 • Kompletní rekonstrukce střechy se zateplením stropu nad třetím podlaží

Celkové náklady na realizaci: 13 500 000 Kč

Výše dotace z MPSV: 9 500 000 Kč

Příspěvek města: 4 000 000 Kč

 • dovybavení pokojů klientů / 25 židlí, 25 šatních skříň, 9 ks bezpečnostních signalizací sestra-klient, 9 ks pecovatelských křesel, tabletový systém stravování

Celkové náklady: 859 000 Kč / hrazeno z prostředků Střediska

 

 

Program švýcarsko-české spolupráce

 • v rámci projektu „Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí“ byly rekonstruovány vstupy do objektu
 • společné sociální zařízení v jednotlivých podlažích
 • proběhla celková rekonstrukce jižního křídla (v blízkosti
  nákupního střediska OMMA) na pokoje se samostatnou toaletou, sprchovým koutem, společným obývacím pokojem a kuchyňkou vždy pro tři pokoje (celkem bylo humanizováno 18 pokojů).

Celková výše nákladů: 25 760 841 Kč

Výše dotace: 85% z celkových uznatelných nákladů

ROP Moravskoslezsko 2007-2013 NUTS II.

 • vybavení pobytových sociálních služeb novými elektrickými polohovacími postelemi v počtu 42 kusů

Celkové náklady na projekt: 1 031 755 Kč

Výše dotace: 100%

ROP Moravskoslezsko 2007-2013 NUTS II.

 • projekt zaměřený na obnovu automobilového parku pro pečovatelskou službu a potřeby uživatelů i zaměstnanců Střediska
 • v rámci projektu „Nové automobily pro Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí“, byly zakoupeny 3 osobní automobily a 1 mikrobus

Celkové náklady projektu: 2 178 340,-Kč

Výše dotace: 2 068 393,-Kč

Program švýcarsko-české spolupráce

 • vybudování nového evakuačního lůžkového výtahu
 • rekonstrukce tzv. Západního křídla, kde vzniklo adekvátní zázemí pro zaměstnance domova pro seniory (I. úsek) a domova se zvláštním režimem, sociální pracovníky v přímé péči a zázemí pro volnočasové aktivity klientů (projekt byl ukončen v dubnu 2017).

Celkové náklady na vybudování výtahu: 5 542 241 Kč

Celkové náklady na rekonstrukci Západního křídla: 7 609 114 Kč

Výše dotace : 85% způsobilých nákladů 

Projekty Moravskoslezského kraje

 • úprava denní místnosti pro zaměstnance domova pro seniory na V. úseku
 • rekonstrukce prostor skladu a místnost pro přípravu stravy uživatelů na V. úseku
 • rekonstrukce jídelního výtahu

Celkové náklady na projekt: 962 006 Kč

 • zakoupení a obnovení majetku Střediska, invalidní vozíky, WC křesla, koupací křeslo, kompenzační pomůcky, antidekubitní matrace, osvětlení u lůžka, židle pro klienty
 • doplnění signalizačních zařízení – náramků, zástěny k lůžkům apod.

Celkové náklady projektu: 804 194 Kč (Moravskoslezský kraj+prostředky SSS FNO)

IROP – výzva č. 29 

 • Stavební úpravy SS FNO- prostory pro SaS pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Celkové náklady na realizaci: 16 543 434 Kč

Výše dotace: 14 889 091 Kč

IROP – výzva č. 74 

 • Polyfunkční komunitní centrum

Celkové náklady: 15 420 446 Kč

Výše dotace: 12 804 008 Kč 

MPSV – Program 113 310 

 • Stavební úpravy Domova se zvláštním režimem

Celkové náklady: 42 269 496 Kč

Výše dotace: 18 046 479 Kč

Moravskoslezský kraj

 • individuální projekty Moravskoslezského kraje, zakoupení konvektomatu

Celkové náklady na projekt: 346 056 Kč

Výše dotace: 300 000 Kč

ČEZ

 • zakoupení 2 ks počítačů, 2 kávovarů

Celkové náklady: 52 182 Kč

Výše dotace: 51 603 Kč

 

 

 

Projekty Moravskoslezského kraje

 • zakoupení myčky a dezinfikátoru podložních mís a močových láhví

Celkové náklady na projekt: 230 323 Kč

Výše dotace z Moravskoslezského kraje: 176 000 Kč

Výše dotace z obce Malenovice: 50 000 Kč

IROP – výzva č. 29 

 • Stavební úpravy SS FNO- prostory pro SaS pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Celkové náklady na realizaci: 16 543 434 Kč

Výše dotace: 14 889 091 Kč

MPSV – Program 113 310 

 • Stavební úpravy Domova se zvláštním režimem

Celkové náklady: 42 269 496 Kč

Výše dotace: 18 046 479 Kč

Nadace Charty 77 / Konto Bariéry, Moravskoslezský kraj, Lékarny Dr. Max, Město Frýdlant nad Ostravicí

 • osobní automobil Ford Conect k provozování služby Taxík Maxík pro seniory ve Frýdlantu nad Ostravicí

Celkové náklady na projekt: 650 000 Kč

Výše dotace: 100%

Dotace Moravskoslezského kraje a zřizovatele

 • Stavební úpravy, altán a nové zpevněné plochy v areálu Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí

Výše dotace: 3 000 000 Kč

Dotace ESF, Operační program zaměstnanost, MAS Frýdlantsko-Beskydy

 • Doprovázení pečujících osob na cestě zpět do pracovního procesu – Půjčovna kompenzačních pomůcek ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí

Výše dotace: 3 048 485 Kč

Moravskoslezský kraj – individuální dotace

Stavební úpravy, altán a nové zpevněné plochy

Celkové náklady: 3 316 902 Kč

Výše dotace: 3 000 000 Kč

 

MAS frýdlantsko-beskydy program ESF

Doprovázení pečujících osob na cestě zpět

do pracovního procesu – Půjčovna kompenzačních pomůcek

ve SSS FNO

Celková dotace: 3 048 485 Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj – IROP

 

Komunitní centrum SSS FNO 

Celková dotace: 15 500 000 Kč

Pozn.: Projekt se rozhodnutím zastupitelstva nerealizoval

INTERREG V-A SK-CZ/2021/13)

Po stopách kulturně – přírodního dědictví česko – slovenského regionu

Rekonstrukce kaple Panny Marie ve Středisku sociálních služeb města FNO

Celkové náklady na realizaci: 662 148 eur / 15 229 404 Kč

Výše dotace: 12 944 993 Kč

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

v rámci operačního programu: 304000 – Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020“

Moravskoslezský kraj – Program na podporu zvýšení

kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2022

 • Stínící technika pro SSS FNO

Celkové náklady na realizaci: 299 000 Kč

Výše dotace: 149 500 Kč

 

Ministerstvo pro místní rozvoj – IROP

 • Pořízení automobilů pro SSS FNO

Celkové náklady na realizaci: 3 412 112 Kč

Výše dotace: 3 070 900,80 Kč

 

MSK – účelová dotace

 • Pořízení projektové dokumentace k humanizaci SSS FNO

Celková dotace: 3 000 000 Kč

INTERREG V-A SK-CZ/2021/13)

Po stopách kulturně – přírodního dědictví česko – slovenského regionu

Rekonstrukce kaple Panny Marie ve Středisku sociálních služeb města FNO

Celkové náklady na realizaci: 662 148 eur / 15 229 404 Kč

Výše dotace: 12 944 993 Kč

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

v rámci operačního programu: 304000 – Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020“

IROP – výzva č. 29 

 • Stavební úpravy SS FNO- prostory pro SaS pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Celkové náklady na realizaci: 16 543 434 Kč

Výše dotace: 14 889 091 Kč

 MPSV – Program 113 310 

 • Stavební úpravy Domova se zvláštním režimem

Celkové náklady: 42 269 496 Kč

Výše dotace: 18 046 479 Kč

Město Frýdlant nad Ostravicí a SSS FNO

 • nákladní výtah pro stravovací provoz

Celkové náklady na realizaci: 465 520 Kč

Výše dotace: 430 000 Kč

Moravskoslezský kraj a Město FNO

 • výměna oken a oprava fasády Střediska

Celkové náklady na realizaci: 6 000 456 Kč

Výše dotace: 6 000 000 Kč