Sponzoři

Kontaktní telefon: +420 558 441 612

Poděkování

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí děkuje firmám a osobám, které mu poskytují sponzorské dary finanční i věcné.

Zároveň vřele děkujeme všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas našim seniorům. Jsou pro nás velkou podporou a povzbuzením, přinášejí do naší práce spoustu nové energie, podnětů a nápadů.

Jak nás můžete podpořit?

1/ finančním darem, který poukážete na účet Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí:

Komerční banka, pobočka Frýdlant nad Ostravicí
č. ú. : 36031781/0100

2/ darovací smlouvou

3/ věcným darem

Vzhledem k charakteru Domova, který je sociálně zdravotní službou ve smyslu dále citovaného zákona, se na veškeré sponzorské dary poskytnuté našemu zařízení plně vztahuje zákon o dani z přijmu v platném znění (zákon č. 586/1992 Sb.) o odečtení hodnoty daru ze základu daně dárce sponzora. Tato možnost existuje i u darů v materiální formě či u daru, který je poskytnut formou služby.

Darovací smlouva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás