Dobrovolnictví

 

Kontaktní osoba: Viera Švarcová, DiS.
Telefon:  +420 774 451 409

 

 

DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnickou službu v Domově pro seniory, příspěvkové organizace SSFnO zprostředkovává a zajišťuje Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek.

Radniční 1242
738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 420 734 646 061
Email: leona.srokova@adra.cz
www.adrafrydekmistek.cz

SSFnO, příspěvková organizace, má s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek uzavřenou smlouvu o spolupráci při dobrovolnické činnosti.

Pravidla dobrovolnického programu

Dobrovolnické centrum, které získalo akreditaci Ministerstva vnitra, se musí řídit zákonem o dobrovolnické činnosti. Z tohoto zákona vyplývají některá z těchto pravidel:

– Pojištění dobrovolníka

Nejde o zdravotní či sociální pojištění, jde o odpovědnostní pojištění. Toto pojištění dobrovolníka je sjednáno:

• pro případ úrazu dobrovolníka, který by se stal při výkonu dobrovolnictví
• pro případ úrazu, který se stane uživateli při výkonu dobrovolnické činnosti
• pro případ zničení věci, která patří třetí osobě (přijímající organizaci)

– Sepsání smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické činnosti s dobrovolníkem

– Evidence dobrovolnických návštěv

– Supervize dobrovolníků

Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou obrátit o bližší informace na tyto osoby:

Kontaktní osoba pro dobrovolnickou činnost v Domově pro seniory, příspěvkové organizaci SSFnO je paní Viera Švarcová, DiS. tel.: 774 451 409, e-mail: vera.svarcova@sssfno.cz

Noví zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat
Koordinátorku v DC ADRA, Bc. Alici Šavrdovou, mobil 731 129 131, e-mail: alice.savrdova@adra.cz

 

Kodex dobrovolníka

 • Splnit úkoly, ke kterým se zavázal.
 • Být spolehlivý, mít smysl pro povinnost a zodpovědnost.
 • Nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd), neriskovat.
 • Být „týmovým hráčem“.
 • Dobrovolník nenahrazuje svojí činností zaměstnance.
 • Zachovává mlčenlivost o osobních údajích uživatelů zařízení a o zařízení samotném.
 • Nepřebírá žádnou finanční částku od uživatelů, cennosti, klíče a jiné osobní věci.
 • Nepřichází do zařízení s úmyslem obracet lidi na víru, za účelem prodeje produktů.
 • Není pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Chová se k uživatelům domova ohleduplně.
 • Mluví s uživateli jasně, klidně a jednoduše.
 • Dodržuje obecné zásady slušného chování.
 • Nezasahuje do rodinných vztahů uživatelů.
 • Odloží návštěvu v případě nemoci.

Dne 6. března 2019 proběhlo v kině Vlast slavnostní odpoledne u příležitosti 15. výročí založení Dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku, kterého se zúčastnili, za naše zařízení, ředitel Ing. Jiří Hořínek a kontaktní osoba pro dobrovolníky p. Viera Švarcová, DiS.

Jako poděkování za spolupráci převzal ředitel Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí pamětní desku k tomuto výročí. V rámci oslav byli oceněni z každého zařízení jeden nebo dva dobrovolníci za svou dobrovolnickou činnost.

Za naše zařízení byla vybrána a oceněna nejaktivnější dobrovolnice paní Beatrice Mazurová.

Děkujeme za profesionální vedení dobrovolnické činnosti ADRY v našem zařízení a všem dobrovolníkům za jejich úsměvy i radost, kterou přináší našim klientům.

 

Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace. Nadaci založili 8. listopadu 2011 podle slovenského vzoru – Nadace Dobrý anjel – podnikatelé Petr Sýkora a Jan Černý poté, co v roce 2006 prodali svou společnost Papirius.

V naší organizaci také pracují „Dobří andělé“. Chceme jím tímto poděkovat. Více informací o projektu naleznete na www.dobryandel.cz.

 

 

 

Kontaktujte nás

Domov pro seniory tvoří I. a V. úsek. 

Vedoucí I. úseku: Mgr. Ivana Macounová

Telefon:  420 739 441 337

Vedoucí V. úseku: Mgr. Martina Mohelniková

Telefon:  420 733 657 949