Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Odlehčovací služba

Pečovatelská služba

Senior taxi

Stravovací služba

Prádelna

Půjčovna kompenzačních pomůcek