Senior Taxi

Řidič: Ladislav Šigut
Telefon: +420 775 881 690

Z iniciativy vedení města Frýdlant nad Ostravicí, ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí nabízíme pro občany města Frýdlant nad Ostravicí zcela nová služba SeniorTaxi.

Služba SeniorTaxi je provozována na území města Frýdlantu nad Ostravicí, ve výjimečných případech bude Taxi dojíždět do Frýdku-Místku, například na specializované vyšetření v nemocnici apod. Případné speciální požadavky ohledně místa dovozu budou řešeny individuálně.

Služba je určena především pro osoby seniorského věku 70 , dále bude poskytována lidem, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci v důsledku svého zdravotního omezení, držitelům průkazu ZTP, ZTP/P, TP.

Služba je provozována v pracovních dnech od 6,30 do 15,00 hodin.

Přepravu si musí zájemce objednat 24 hodin předem.

Jízdné:

  • Na území města Frýdlant n/O.          25,- Kč/jízda
  • Mimo území města Frýdlant n/O.     7,50 Kč/km

Čekání:

  • 0-30 minut                                             0,-Kč
  • Nad 30 min.                                          20,-Kč za každých započatých 15 min.