Program švýcarsko-české spolupráce

Cílem projektu byla rekonstrukce všech vstupů ve Středisku sociálních služeb, stavební úpravy sanitárních prostor a celého Jižního křídla budovy, vytvoření 20 moderních, bezbariérových pokojů s vlastním sociálním zařízením, obývacím pokojem, kuchyní a předsíní, vybudování lůžkového výtahu u Jižního křídla, stavební úpravy celého Západního křídla, vytvoření zázemí pro zaměstnance, zavádění 9 nových metod sociální práce se seniory, proškolení 38 zaměstnanců v přímé péči, přijetí 4 pracovníků v přímé péči: psycholog, speciální pedagog, 2 sociální pracovníci.

Realizace projektu probíhala od roku 2011 a skončila v roce 2017. Celkové náklady projektu přesáhly částku 35 000 000 Kč.

V současnosti je projekt Humanizace Domova pro seniory v režimu udržitelnosti, tzn., že nadále probíhá školení zaměstnanců, kteří aplikují nové metody sociální práce. Nadále, po dobu 5 let, budeme zaměstnávat psychologa, dva sociální pracovníky a speciálního pedagoga. Desetiletá udržitelnost se vztahuje na investiční aktivity.

Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů

Vytvoření podmínek pro péči a podporu uživatelů dle jejich individuálních potřeb.
Zvýšení úrovně podpory osobní aktivity uživatelů v jejich běžném životě.
Rozšíření nabídky volnočasových a aktivizačních činností a naplnit tak volný čas a uspokojit zájmy uživatelů.
Aktivnější propojení života uživatelů se životem společnosti i mimo Domov.
Zajistit uživatelům společenské vyžití vycházející z jejich individuálních plánů.
Vytvoření podmínek pro důstojné dožití uživatelů v jednom bytovém prostoru.
Vytvořit a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí týmu zaměstnanců vedoucí ke zkvalitnění služeb uživatelům.
Zajistit další vzdělávání svých zaměstnanců a následnou aplikaci vhodných metod práce s uživateli v sociální službě.
Vytvoření stabilní a dobře fungující sítě dobrovolníků.
Rekonstrukcí Domova pro seniory snížit počet uživatelů na pokoji, zvýšit pocit bezpečí a jistoty, zajistit intimitu uživatelů, podporovat a rozvíjet jejich soběstačnost.