Žádost o sociální službu Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem
Žádost o přijetí 
Vyjádření lékaře
Plná moc

GDPR rodinní příslušníci

Žádost o sociální službu Odlehčovací služba
Žádost o přijetí
Vyjádření lékaře
Plná moc

GDPR rodinní příslušníci

Smlouva o poskytnutí služby soc. péče
Smlouva o PSSp DPS
Smlouva o PSSp DZR
Smlouva o PSSP OS
Vstupní dotazník

Žádost o poskytování sociální služby Pečovatelská služba

Žádost o poskytování sociální služby

 

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí vydává Výroční zprávu v souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím č.106/1999Sb. ve znění pozdějších předpisů a směrnicí č. 5/2015 O úpravě vztahů mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a jeho orgánů k příspěvkovým organizacím města.

Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2022

Kontaktujte nás

Kontakt

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
Padlých hrdinů 312
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 00847020

Komerční banka, pobočka Frýdlant nad Ostravicí
č. ú.: 36031781/0100