Jak jinak vyjádřit zlaté ruce našich pracovníků a uživatelů Střediska než obrazem.
Děkujeme za dárek naší dobrovolnici paní Beatriz Mazurové.

 

Leave A Reply