Od měsíce července se opět v sociálně aktivizační službě pro seniory a osoby se zdravotním postižením (SAS) věnujeme relaxačnímu cvičení, muzikoterapii, trénujeme paměť a pozornost, procvičujeme jemnou motoriku, seznamujeme se s prací na počítači, hrajeme hry a spoluvytváříme prostor pro pravidelné setkávání. S klienty jsme se na sebe po přerušení činnosti SAS (z důvodu prevence nebezpečí rozšíření onemocnění Covid – 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2) velmi těšili.

Leave A Reply