Nařízení ředitele ke zrušení opatření

 režimu návštěv rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, dalších blízkých osob ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí v době opatření Covid – 19, Č.j. 190620/Ř

Schválil: Ing. Jiří Hořínek, ředitel

Frýdlant nad Ostravicí, červen 2020

Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, dalších blízkých osob ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí

Vzhledem k epidemiologické situaci v rámci výskytu viru Covid-19 a pominutí důvodů zákazu návštěv a opouštění prostor Střediska

 r u š í m  d n e m  22.6.2020

 opatření omezení návštěv a zákazu opouštění prostor Střediska pod Č.j. 200520/Ř ze dne 22.5.2020 s výhradou:

  • Nadále platí dodržování hygienických a protiepidemiologických zásad – tedy stále platí používání ochranných prostředků roušek a dezinfekčních prostředků při návštěvách rodinnými příslušníky, opatrovníky, dobrovolníky, dalšími blízkými osobami do odvolání, rovněž návštěvní doba od 13.00 hod, kdy se budou návštěvy hlásit na ošetřovně, a to i v případě odcházení
  • používání ochranných prostředků – roušek klienty v případě, kdy opustí prostory Střediska na vycházku, nákup či dovolenku a provedení jejich dezinfekce po návratu do budovy
  • nahlášení místa pobytu klientů při opuštění budovy Střediska personálu a zadokumentování tohoto v denním hlášení (platí zejména u dovolenek, návštěv u rodiny, nákupu v obchodě etc.)

Tato opatření budou v platnosti do odvolání.

Závěrečná ustanovení

  1. Toto nařízení vstupuje v účinnost 6.2020.
  2. S tímto nařízením byli seznámeni všichni pracovníci střediska a osoby, kterých se týká, jsou seznámeny (rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, dalších blízkých osob) prostřednictvím webových stránek Střediska a oznámením na vchodech budovy Střediska a telefonickým vyrozuměním vedoucími jednotlivých úseků Střediska.
  3. Výhrady tohoto nařízení jsou účinné do odvolání.

 

Ing. Jiří HOŘÍNEK, ředitel

Frýdlant nad Ostravicí 19.6.2020

 

Leave A Reply