Volnočasové aktivity ve Středisku

Volnočasové aktivity slouží k příjemnému prožití dne s ostatními spolubydlícími a mohou také pomoci k udržení a procvičení jemné motoriky a tvůrčích dovedností našich uživatelů. V našem domově nabízíme volnočasové aktivity a sociálně terapeutické aktivity, které se konají v dopoledních i odpoledních hodinách. Volnočasové dílny, kde může každý podle svých možností a zájmů vytvářet nejrůznější výrobky a dílka (možnost pletení, rozvíjení nejrůznějších technik, výroba svíček, tkalcovský stav, výtvarné práce, práce s keramikou atd. Výrobky našich uživatelů slouží k výzdobě domova, ale také k uspořádání vánočního jarmarku.
Klubovna s pravidelnou nabídkou dopoledních programů (skupinové cvičení, trénování paměti, výtvarné práce, posezení s písničkou, rukodělné práce, promítání filmu, společenské hry)
Odpoledne se mohou uživatelé setkávat na promítání cestopisů, trénování paměti, posezení s písničkou, keramické dílně a na společných oslavách narozenin. Každý měsíc se koná aspoň jedna společná akce pro všechny uživatele:

turnaj v „Člověče nezlob se“
valentýnské posezení
soutěž o Zlatého skřivana
pálení čarodějnic
smažení vaječiny
turnaje v kuželkách
vinobraní
jarmark
mikulášská nadílka

V létě je program přizpůsoben tak, abychom mohli trávit co nejvíc času na zahradě domova, hraním ruských kuželek nebo výlety do okolí.
Zpravidla jednou za rok se koná autobusový zájezd podle zájmu našich uživatelů. Letos pojedeme dne 19. 6. na Lysou horu.

V našem zařízení je poskytována individuální péče i pro uživatele s potřebnou zvýšenou péčí, kde je nabízena bazální stimulace proškolenými pracovníky, ale i canisterapie.

Leave A Reply